Aclipt logo

За нас

Aclipt (ɒkli:pt) е service hub, т.е. мрежа за социална производителност онлайн, която позволява на своите потребители да получават или предлагат професионални услуги.

Aclipt е проектиран с три цели:

  • Създайте екосистема за производителност, където нейните потребители могат да получават и предоставят услуги
  • Оптимизирайте и разнообразете професионалните дейности на своите потребители
  • Премахване на регистрационните такси и членските такси, свързани с професионалното позоваване

Всеки потребител може да създаде професионален профил и да предлага професионални услуги, които могат да бъдат резервирани от други потребители. За да отговорят на различните изисквания на различните професии, налични за резервация, бизнес потребителите могат да персонализират своя профил, както и услугите, които предлагат, с различни условия, като например броя на едновременните срещи или чрез добавяне на полета за резервации и анулиране. Две категории услуги сана разположение:професионално или клиентско обслужване.

Понастоящем Aclipt се предлага на 2 езика: френски и английски. Можете да промените езика от менюто. За да заявите друг език или нова функция, свържете се с dev@aclipt.com

Текущи грешки:
  • Някои снимки се въртят при качване: РЕШЕН.

За да подадете доклад за грешка, изпратете го наdev@aclipt.com


Aclipt logo